เกมดิจิทัลอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

เกมดิจิทัลอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

ในยุคดิจิทัลแบบปัจจุบันนี้ เกมออนไลน์และเกมแบบโต้ตอบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็กและวัยรุ่นมากมาย ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และการผจญภัยในโลกเสมือนได้ แต่หลายๆ ครั้ง การเล่นเกมมากเกินไปหรือการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯระบุว่า เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เกมที่มีความรุนแรง ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตมากกว่าเกมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีตัวละครและฉากที่มีความสวยงามและผ่อนคลายมากกว่า ดังนั้น ผู้ปกครองและครูส่วนใหญ่จึงควรเลือกเกมที่เหมาะสมสำหรับลูกๆ และนักเรียนของตน เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ถูกความเครียดจากการเล่นเกมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

การเล่นเกมในเวลานานทำให้เด็กและวัยรุ่นไม่ค่อยออกไปเล่นนอกบ้าน ทำให้พวกเขามีเวลาเล่นเกมมากมาย ทำให้พวกเขาไม่ได้รับการผ่อนคลายและการออกกำลังกายเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขาเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น
ในท้ายที่สุด ผู้เล่นเกมต้องมีความรับผิดชอบต่อการเล่นเกมของตนเอง และการเล่นเกมเป็นประจำควรมีความสมดุลกับกิจวัตรประจำวัน ผู้ปกครองและครูควรดูแลเด็กและเยาวชนของตนเพื่อให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและแข็งแรง การเล่นเกมเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่สามารถเพลิดเพลินไปได้ แต่ควรเล่นเป็นเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น