จงขยายเกม: วัตถุประสงค์ของคุณ คือ G2G!

G2G หมายถึง “Good to Great” หรือ “ดีไปสู่ยอดเยี่ยม” ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องการผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เมื่อเราพูดถึง G2G ในบทความนี้ นั้นหมายถึง “ยอดขึ้นยอด” หรือ เติบโตต่อไปได้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่สิ้นสุด

ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของผู้คนหลายๆ คนอาจจะเป็นการมีชีวิตที่มั่นคง การมีความสุข หรือความเจริญรุ่งเรืองกว่าในปัจจุบัน แต่เราก็ไม่ควรลืมว่า ความสำเร็จและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

G2G goal ในกระบวนการพัฒนาตนเองและส่วนตัวของเราไม่ได้มีแค่การเติบโตในด้านการงานอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมด้านความสุข ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตเราด้วย การตั้งเป้าหมาย (goal setting) ที่มีความชัดเจน และมีการวางแผนที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเราเดินไปสู่ความสำเร็จและความเจริญในทุกด้านของชีวิต

การสร้างเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะส่วนตัว การเรียนรู้ใหม่ หรือการพัฒนาธุรกิจ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจได้ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการประสานงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เมื่อเรามี G2G goal ที่ชัดเจน เราจะมีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นที่จะดำเนินชีวิตอย่างโดดเด่น บางทีการที่เราต้องผ่านมุมมองและอุปสรรคต่างๆ อาจทำให้เราเกิดเร็วระหว่างยังที่เริ่มต้นและเมื่อเราได้สุดยอดแล้ว แต่การมองเห็นจุดมุ่งหมายร่วมด้วยความรู้สึกยอดเยี่ยมนั้น จะช่วยให้เราต่อยอดไปสู่เส้นทางความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยความสุขและความมั่นคงใจในสิ่งที่เราทำไปอย่างยั่งยืน

ดังนั้น การจัดเป้าหมายให้ดำเนินชีวิตที่ดีไปสู่ยอดเยี่ยม (G2G goal) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรโฉมใจและมุ่งมั่นเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและเติบโตในทุกด้านของชีวิตในประเทศไทยและทั่วโลก